PeraVision İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Başarıya giden yoldaki en önemli unsurun ‘’ insan’’ olduğu bilinciyle yola çıkan Peravision Organizasyon;

  • En iyi adayı değil, işe en uygun adayı seçmeyi
  • Çalışanlarını subjektif olarak değil, objektif kriterlerle değerlendirmeyi
  • Çalışanlarının potansiyel yeteneklerini ortaya çıkarmak için gerekli çalışmaları yapmayı
  • Kalıcı başarının sağlanması için Örgüt Kültürünü çalışanlarına kazandırmayı
  • En önemlisi çalışanlarının sosyal bir varlık olduğunun bilincinde olmayı

İnsan Kaynakları Politikası olarak benimsemiştir.